முக்கிய செய்திகள்

DONT WORRY HERE AFTER

http:/www.youtube.com/playlist?list=PL0vBQv2tA02mdwxY9XbvcbQpw8bmEPCtV

Read More »

கிரகங்களும் தீபங்களும் -GRAGANGALUM DEEPANGALUM

Read More »

மரணத்தின் மகிமை -MARANATHIN MAGIMAI

Read More »

மாயை -MAYYAII

Read More »

யமனும் அருள்வான்

Read More »

சூன்ய திதிகள் -NEGATIVE MONTHS

Read More »

மாங்கல்ய தோஷம் -MANGALYA DHOSHAM

Read More »

திருமணம் முடிந்தபின் செய்ய கூடாதவை

Read More »

யார் தந்த சாபம்

Read More »

கலிங்கர காளி ருத்ர மகா வேள்வி

Read More »

மாதுர் தோஷம் -MATHUR KA DHOSHAN

Read More »

பித்ரு தோஷம்

Read More »