முக்கிய செய்திகள்
Home / Videos (page 3)

Videos

TRAVELS AND FINANCE (who can do this Profession)

Read More »

இல்ல விருட்சம்-லட்சுமி வசியம் பெற

Read More »

குல தெய்வம் அறியும் வழி – ஆண்களுக்கு

Read More »

குல தெய்வம் அறியும் வழி – பெண்களுக்கு

Read More »

கண் திருஷ்டி-விளைவும் விமொச்சனமும்

Read More »

வழக்கில் வெற்றிபெற,கல்வியில் மேன்மையடைய யந்திர மந்திரம்

Read More »

மன வலிமைக்கு நாத நாதன் யந்திரமும் மந்திரமும்

Read More »

குடிள்கள் நலம் பெற யந்திர மந்திரம்

Read More »

நோய் தீர்க்கும் அற்புத யந்திரமும் மந்திரமும்

Read More »

துத்தி கீரை (ஆன்மீக பலனும் பயனும் )

Read More »

தேர்வில் வெற்றிபெற (சிறப்பு தொகுப்பு )

Read More »