முக்கிய செய்திகள்

யமனும் அருள்வான்

Read More »

சூன்ய திதிகள் -NEGATIVE MONTHS

Read More »

மாங்கல்ய தோஷம் -MANGALYA DHOSHAM

Read More »

திருமணம் முடிந்தபின் செய்ய கூடாதவை

Read More »

யார் தந்த சாபம்

Read More »

கலிங்கர காளி ருத்ர மகா வேள்வி

Read More »

மாதுர் தோஷம் -MATHUR KA DHOSHAN

Read More »

பித்ரு தோஷம்

Read More »

சாந்தி காலம்

Read More »

அபரிஞ்ந்த முகூர்தம்

Read More »

பிரம்ம முகூர்தம்

Read More »

மனதை மருந்தாக்க

Read More »