முக்கிய செய்திகள்

கண்களை காப்போம் கண்கண்ணாடி தவிர்ப்போம்

Read More »

TRAVELS AND FINANCE (who can do this Profession)

Read More »

இல்ல விருட்சம்-லட்சுமி வசியம் பெற

Read More »

குல தெய்வம் அறியும் வழி – ஆண்களுக்கு

Read More »

குல தெய்வம் அறியும் வழி – பெண்களுக்கு

Read More »

கண் திருஷ்டி-விளைவும் விமொச்சனமும்

Read More »

வழக்கில் வெற்றிபெற,கல்வியில் மேன்மையடைய யந்திர மந்திரம்

Read More »

LIVE WITH SRI SANJEVI RAJA SWAMIGAL 13-03-2016 SUNDAY

Read More »

மன வலிமைக்கு நாத நாதன் யந்திரமும் மந்திரமும்

Read More »

குடிள்கள் நலம் பெற யந்திர மந்திரம்

Read More »

நோய் தீர்க்கும் அற்புத யந்திரமும் மந்திரமும்

Read More »

துத்தி கீரை (ஆன்மீக பலனும் பயனும் )

Read More »